P IC100 กระเบื้องโสสุโก้ ลวดลาย เมททิลลิโก้-เทา(กลาง) (MATERICO-GRAY-(CENTRO)) รหัสสินค้า Z21SCH31060743C1 | SCG Ceramics Public Co.,Ltd. บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องตกแต่ง กระเบื้องกรุยเชิง กระเบื้องตัดขอบ กระเบื้องเจียรขอบ กระเบื้องลายไม้ กระเบื้องไทย กระเบื้องลายอิฐ กระเบื้องลายดอก กระเบื้องสวย กระเบื้องคุณภาพดี กระเบื้องขายดีอันดับ 1
 

รายละเอียดสินค้า

 
 รหัสสินค้า | Product Code Z21  SCH31060743C   X      P IC100
 ชื่อสินค้า | Product Name เมททิลลิโก้-เทา(กลาง)
   MATERICO-GRAY-(CENTRO)
 ประเภท | Type กระเบื้องตกแต่ง  (Art Tile)
 ขนาดกระเบื้อง | Size 20x30cm  (8"x12")
 พื้นผิวกระเบื้อง | Surface
 ซีรีส์สีของกระเบื้อง | Series

หมายเหตุ *
สีของกระเบื้องในภาพอาจมีสีต่างจากกระเบื้องจริง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหน้าจอของผู้ใช้ ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อควรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง Actual color may look slightly different due to monitor setting

ดีไซน์นี้อยู่ในแค๊ตตาล็อก | Design is shown in catalogue.หน้า | Page 07 
Click Download