F401627 กระเบื้องโสสุโก้ ลวดลาย กุหลาบเรียงสี-เนื้อ (KULARB RIANGSI-BEIGE) รหัสสินค้า Z21FAA48010227A1 | SCG Ceramics Public Co.,Ltd. บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องตกแต่ง กระเบื้องกรุยเชิง กระเบื้องตัดขอบ กระเบื้องเจียรขอบ กระเบื้องลายไม้ กระเบื้องไทย กระเบื้องลายอิฐ กระเบื้องลายดอก กระเบื้องสวย กระเบื้องคุณภาพดี กระเบื้องขายดีอันดับ 1
 

รายละเอียดสินค้า

 
 รหัสสินค้า | Product Code Z21  FAA48010227A   X      F401627
 ชื่อสินค้า | Product Name กุหลาบเรียงสี-เนื้อ
   KULARB RIANGSI-BEIGE
 ประเภท | Type กระเบื้องปูพื้น  (Floor Tile)
 ขนาดกระเบื้อง | Size 40x40cm  (16"x16")
 พื้นผิวกระเบื้อง | Surface
 ซีรีส์สีของกระเบื้อง | Series

หมายเหตุ *
สีของกระเบื้องในภาพอาจมีสีต่างจากกระเบื้องจริง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหน้าจอของผู้ใช้ ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อควรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง Actual color may look slightly different due to monitor setting